پارچه تترون بیمارستانی اصفهان قیمت روز

پارچه تترون بیمارستانی اصفهان در عرض ها و گرماژهای گوناگون آماده سفارش خرید عمده با قیمت روز در سایت فروشگاهی عرضه بهترین ها در صنعت نساجی پارچه بیمارستانی می باشد. پارچه تترون بیمارستانی پرمصرف ترین پارچه در تولیدات منسوجات و البسه بیمارستانی است. این پارچه دارای عرض ها و گرماژهای …